jeugdbeschermingstafelachterhoek

Logo Jeugdbeschermingstafel
Zoeken

Jeugdbeschermingstafel

De Jeugdbeschermingstafel Achterhoek is een samenwerking tussen acht gemeentes. De gemeente Winterswijk, gemeente Oost Gelre, gemeente Doetinchem, gemeente Bronckhorst, gemeente Berkelland, gemeente Montferland, gemeente Oude IJsselstreek en gemeente Aalten. 
Er kan een melding gedaan worden bij de Jeugdbeschermingstafel indien:

  • Er zorgen zijn over de ontwikkeling en opvoedingssituatie van een kind.
  • de vrijwillige hulpverlening niet toereikend lijkt te zijn.

De zorgen worden samen met ouders, melder en eventuele hulpverleners besproken aan de jeugdbeschermingstafel. Er wordt besproken wat er nodig is in het belang van het kind. Er wordt een afweging gemaakt of de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek gaat starten om te kijken of er een kinderbeschermingsmaatregel nodig is.

Wie kan er een melding doen bij de JBT?

Onder andere de gemeente, Veilig Thuis of de Jeugdbescherming Gelderland kunnen bij de Jeugdbeschermingstafel Achterhoek hun zorgen over kinderen melden.

Snel naar

Locaties

Doetinchem
Raadhuisstraat 2
7001 EW

Aalten
Hofstraat 8
7121 DM