Jeugdbeschermingstafel Achterhoek

De Jeugdbeschermingstafel Achterhoek is een samenwerking tussen acht gemeentes. De gemeente Winterswijk, gemeente Oost Gelre, gemeente Doetinchem, gemeente Bronckhorst, gemeente Berkelland, gemeente Montferland, gemeente Oude IJsselstreek en gemeente Aalten. De gemeente, Veilig Thuis of een gecertificeerde instelling kan een aanmelding doen bij de Jeugdbeschermingstafel indien:

• Er zorgen zijn over de ontwikkeling en opvoedingssituatie van een kind.

• De vrijwillige hulpverlening niet toereikend lijkt te zijn.

De zorgen worden samen met ouders, melder en eventuele hulpverleners besproken aan de jeugdbeschermingstafel. Er wordt besproken wat er nodig is in het belang van het kind. Er wordt een afweging gemaakt of het noodzakelijk is dat de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek in gaat zetten.


Wie kan er melding doen bij JBT?

Een aanmelding bij de Jeugdbeschermingstafel kan worden gedaan door de gemeente, Veilig Thuis of een gecertificeerde instelling.

Naar boven