Mogelijke uitkomsten

Wat besluit de Jeugdbeschermingstafel?

Er zijn twee uitkomsten mogelijk:

  • De huidige hulpverlening wordt voortgezet. Lopende afspraken worden bijgesteld of er worden nieuwe afspraken gemaakt om de veilige ontwikkeling van uw kind(eren) te waarborgen.
  • Vrijwillige hulpverlening blijkt niet toereikend. De Raad voor de Kinderbescherming start een onderzoek om te kijken of er een kinderbeschermingsmaatregel nodig is. Uw contactpersoon (de melder) blijft tijdens het raadsonderzoek betrokken.
Naar boven