Praktische informatie

Uitnodiging

U ontvangt zo spoedig mogelijk na de aanmelding een uitnodiging voor de bespreking via e-mail en per post. Hierin vindt u de informatie over de locatie, tijdstip en duur van de bespreking.

Locatie

Het overleg kan plaatsvinden op de twee locaties. Namelijk in het Stadhuis in Doetinchem, Raadhuisstraat 2 of in het gemeentekantoor Aalten, Hofstraat 8.

Dag

De Jeugdbeschermingstafel Achterhoek vindt altijd plaats op een donderdag. De bespreking duurt ongeveer een ander half uur.

Voorbereiding

Uw inbreng in het gesprek is van groot belang. Het kan daarom prettig zijn om u voor te bereiden op het gesprek aan de Jeugdbeschermingstafel. U kunt dat doen door:

  • Het meest recente Veiligheidsplan (mits aanwezig) wat u samen met uw contactpersoon opgesteld heeft nog een keer door te nemen;
  • Vragen of zaken die u wilt bespreken vooraf op papier te zetten en dit mee te nemen.

Gesprek met uw kind

Voor jongere kinderen zijn de gespreksonderwerpen aan de Jeugdbeschermingstafel vaak nog te ingewikkeld en/of te belastend. Voor kinderen vanaf 12 jaar is het mogelijk voorafgaand aan de bespreking een kindgesprek te hebben. De voorzitter en een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming spreken voorafgaand aan het overleg met uw kind(eren) om het verhaal en de beleving vanuit uw kind te horen. Het gesprek met uw kind duurt maximaal een half uur.

Daarnaast wordt met uw kind(eren) besproken of uw kind deel wilt nemen aan de bespreking aan tafel. Het kan zijn dat de voorzitter beoordeeld dat deelname aan de bespreking te belastend is en dat uw kind(eren) tijdens (een gedeelte van) de bespreking even in de wachtruimte blijft/blijven.

Registatie Raad voor de Kinderbescherming

Met de aanmelding bij de Jeugdbeschermingstafel Achterhoek worden uw gegevens gedeeld met de Raad voor de Kinderbescherming. Zij registreren de aanmelding in hun registratiesysteem, ongeacht de uitkomst van de Jeugdbeschermingstafel.

Naar boven