Ouders

Wie zitten er aan tafel?

Aan de Jeugdbeschermingstafel nemen (mogelijk) deel:

  • u als ouder(s)
  • uw kind(eren), mits ouder dan 12 jaar
  • uw contactpersoon die het verzoek tot bespreking heeft ingediend  (melder)
  • een hulpverlener(s) op verzoek van de melder
  • een consulent van de Raad voor de Kinderbescherming
  • een raadsonderzoeker van de Raad voor de Kinderbescherming
  • de voorzitter van de Jeugdbeschermingstafel
  • de secretaris van de Jeugdbeschermingstafel

Toehoorder

U mag iemand meenemen die u bij kan staan in dit gesprek, bijv. een vriend of familielid. Dit kan ook een hulpverlener zijn. Deze persoon heeft geen spreekrecht. Wanneer u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, dient u dit vooraf door te nemen met uw contactpersoon (de melder). Uw contactpersoon geeft dit vervolgens aan de Jeugdbeschermingstafel door.

 

Meer informatie?

 

Naar boven