Jongeren

Bij de Jeugdbeschermingstafel Achterhoek is een Verzoek tot Bespreking ingediend. Jouw contactpersoon maakt zich zorgen over jou. Deze zorgen zijn met jou besproken. Aan de Jeugdbeschermingstafel wordt besproken wat er nodig is in jouw belang en dat van jouw gezin. Ook wordt bekeken of het nodig is dat de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek gaat doen naar de situatie. Indien je twaalf jaar  of ouder bent wordt je ook uitgenodigd voor een kindgesprek.

Alleen een gesprek

De voorzitter en een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming praten voorafgaand aan het gesprek met jou om jouw verhaal te horen. Daarnaast wordt besproken of je deel wilt nemen aan de bespreking aan tafel. Tijdens het gesprek is het mogelijk om afspraken te maken over de bespreking zoals waar je zit en wat te doen als je de bespreking wilt verlaten. Het kan zijn dat de voorzitter besluit dat deelname aan de bespreking te belastend voor je is. Het kan zijn dat je tijdens een gedeelte van de bespreking even in de wachtruimte blijft. Het gesprek met jou alleen duurt een half uur.

Wie zitten er aan tafel?

Aan de Jeugdbeschermingstafel (kunnen) zitten:

  • jijzelf indien je 12 jaar of ouder bent
  • jouw ouder(s) en of verzorgers
  • jouw contactpersoon die het verzoek tot bespreking heeft ingediend (melder)
  • een hulpverlener(s) op verzoek van de melder
  • een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming
  • een raadsonderzoeker van de Raad voor de Kinderbescherming
  • de voorzitter van de Jeugdbeschermingstafel
  • de secretaris van de Jeugdbeschermingstafel

Mag ik iemand meenemen naar de bespreking?

Je mag iemand meenemen die jou bij kan staan in dit gesprek, bijv. een vriend of familielid. Dit kan ook een hulpverlener zijn. De persoon die je mee neemt heeft geen spreekrecht, hij/zij mag zich niet in gesprek mengen. Wanneer je van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, dien je dit vooraf door te nemen met jouw contactpersoon (de melder). Jouw contactpersoon geeft dit vervolgens aan de Jeugdbeschermingstafel door.

Wat als ik niet kom?

Natuurlijk horen we graag jouw kant van het verhaal. Je bent echter niet verplicht om te komen. Als je niet kunt komen wegens andere zeer belangrijke verplichtingen, neem dan contact op met jouw contactpersoon. Mocht je er voor kiezen om niet bij het overleg aanwezig te zijn, dan zal er zonder jouw inbreng een besluit genomen worden.

Naar boven