Verloop van de bespreking

De bespreking zal ongeveer anderhalf uur duren. De voorzitter maakt een voorstelrondje. Vervolgens opent hij het gesprek met een uitleg hoe de Jeugdbeschermingstafel zal verlopen;

  • Alle aanwezigen krijgen de tijd en ruimte om hun visie op de situatie toe te lichten.
  • U krijgt de gelegenheid om te vertellen wat er goed gaat, wat uw zorgen zijn, en wat u denkt dat er nodig is;
  • Er kunnen aan u en aan de hulpverlener vragen gesteld worden om de situatie zo helder mogelijk in beeld te krijgen.
  • Vervolgens zullen we aan de hand van het Verzoek tot Bespreking (en indien aanwezig het Veiligheidsplan dat u samen met de hulpverlener heeft opgesteld), bespreken of het maken van (aanvullende) veiligheidsafspraken noodzakelijk wordt geacht en welke besluiten hierover genomen moeten worden;
  • Als alle afspraken zijn gemaakt, beÃĢindigt de voorzitter het gesprek. Bij het overleg is in principe een raadsonderzoeker aanwezig. Als er is besloten dat de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek gaat doen, kunt u direct een afspraak maken met de raadsonderzoeker die aanwezig is.

U ontvangt per post de besluitbrief van de Jeugdbeschermingstafel met daarin de afspraken die tijdens de bespreking zijn gemaakt.

Naar boven